Ha kontroll på eierne med en digital aksjebok
August 3, 2021
By-Author
This is some text inside of a div block.

Alle selskaper er forpliktet til å opprette en aksjebok. Dette er et dokument, som i sin rene form er en oversikt over aksjeeierne i selskapet. Den alfabetiske oversikten skal inneholde navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse. For den enkelte aksjeeier skal det også oppgis antall aksjer og nummer på aksjene. Alt dette følger med ved bruk av Caplists digitale aksjebok.

Utover å oppfylle de lovpålagte kravene, vil en digital aksjebok, som enkelt kan deles med eksisterende og potensielt nye eiere, være viktig i forbindelse med emisjoner, kjøp og salg av aksjer, ved et salg av selskapet eller i forbindelse med rapportering av aksjonæropplysninger til myndighetene. Siden Caplist sin aksjebok inneholder kontaktinformasjon på alle aksjonærene, kan den også benyttes til å sende ut investoroppdateringer eller komme i kontakt med enkelte aksjonærer.

Med en digital aksjebok på Caplist vil selskapet også kunne utstede nummererte og signerte aksjesertifikater digitalt til sine aksjonærer og verifisere aksjonærene med BankID.


Å holde en oppdatert aksjebok er sentralt for god selskapsstyring. Derfor har vi i Caplist jobbet med å sørge for at du lett og oversiktlig kan opprette og oppdatere din aksjebok gjennom vår plattform. Har du et regneark fra før kan du enkelt laste dette opp og få oversikten i vår aksjebok. Din første aksjebok starter du kostnadsfritt på vår plattform.