Faglig
hjelp via Chat
Caplists kjerneteam har mange års erfaring fra ledende advokatfirmaer, finansinstitusjoner og investeringsfond. Våre rådgivere og eiere har lang erfaring med å bistå investeringsfond, gründere og investorer med å etablere og utvikle vekstselskaper, innhente kapital, foreta investeringer og avhende disse.
Chat med fageksperter
Tjenesten er bemannet av faglige eksperter fra Caplist og vårt nettverk av juridiske rådgivere.
Få rask og kostnadsfri hjelp
Tjenesten er kostnadsfri og kan benyttes av alle kunder som har opprettet en selskapsprofil.
Hvilke spørsmål kan Caplist besvare?
Caplist besvarer spørsmål om generalforsamlingen og aksjeeierskap. For andre juridiske spørsmål, kan Caplists fageksperter eller vårt nettverk av juridiske rådgivere bistå.