Hvilke saker må behandles av ledelsen, styret eller generalforsamlingen?
August 3, 2021
By-Author
This is some text inside of a div block.

Et selskap tar mange avgjørelser, alt fra ansettelser til oppkjøp, og hvem som bestemmer avhenger av saken. Selskapets beslutningsorganer deles inn i tre, og er daglig leder, styret og generalforsamlingen.


Tabellen nedenfor er laget for å gi en oversikt over hvilket beslutningsorgan som må godkjenne de enkelte sakene i et aksjeselskap. Noen ruter er markert med (*), disse illustrerer at organet kan fatte beslutningen under spesifikke forutsetninger etter aksjeloven. 

Figur 2 - Oversikt over beslutningskompetanse